مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مکانیک سیالات – چکش آب»

شناسه محصول: ELB-030.015.05

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه تلفات فشار در طول تحت وضعیت‌های مختلف جریان سیال.
  2. تعیین ضریب دارسی.
  3. مطالعه تلفات فشار در طول جریان سیال از طریق مقاومت موضعی دیافراگم.
  4. مطالعه افت فشار در جریان مایع از طریق مقاومت موضعی – یک شیر توپی با دهانه‌های مختلف آن.
  5. بررسی ماهیت تغییر فشار در خط لوله فشار در هنگام شوک هیدرولیکی (بستن شیر در خروجی خط لوله). تعیین فشار شوک تأیید فرمول ژوکوفسکی.
  6. بررسی ماهیت تغییر فشار در خط لوله تحت فشار با قفل شدن همزمان دو شیر در ورودی و خروجی خط لوله.
  7. بررسی ماهیت تغییر فشار در خط لوله فشار در هنگام شوک هیدرولیک با بسته شدن ناقص شیر در خروجی.
پیمایش به بالا