محرکه‌ی پنوماتیک و اتوماسیون الکترو پنوماتیک

شناسه محصول: ELB-141.001.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه عملکرد توزیع کننده های پنوماتیکی. انواع کنترل: مکانیکی، پنوماتیکی، برقی.
  2. سیلندرهای پنوماتیک با عملکرد یک طرفه. طرح های کنترل سیلندر پنوماتیک یک طرفه.
  3. سیلندرهای پنوماتیک دو کاره. طرح های کنترل سیلندر پنوماتیک دو طرفه.
  4. نمودارهای محرک های پنوماتیکی با کنترل موقعیت گسسته.
  5. کنترل دریچه گاز سرعت درایو پنوماتیک.
پیمایش به بالا