استند آزمایشگاهی آموزشی «موتور القای الکتریکی سه فاز با شبیه‌ساز نقص فنی»

شناسه محصول: ELB-241.130.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. شبیه سازی و تشخیص خرابی عایق بین فاز U و قاب موتور سه فاز ناهمزمان.
 2. شبیه سازی و تشخیص خرابی عایق بین فاز V و ​​قاب موتور سه فاز ناهمزمان.
 3. شبیه سازی و تشخیص خرابی عایق بین فاز W و قاب موتور سه فاز ناهمزمان.
 4. مدلسازی و تشخیص خرابی عایق بین فازهای U و V موتور سه فاز ناهمزمان.
 5. شبیه سازی و تشخیص خرابی عایق بین فازهای U و W موتور سه فاز ناهمزمان.
 6. شبیه سازی و تشخیص خرابی عایق بین فازهای V و W موتور سه فاز ناهمزمان.
 7. شبیه سازی و تشخیص خرابی فاز U موتور ناهمزمان سه فاز.
 8. شبیه سازی و تشخیص افت فاز V موتور ناهمزمان سه فاز.
 9. شبیه سازی و تشخیص خرابی فاز W موتور ناهمزمان سه فاز.
 10. مدلسازی و تشخیص اتصال کوتاه دور فاز U موتور سه فاز آسنکرون.
 11. مدلسازی و تشخیص اتصال کوتاه دور فاز V موتور سه فاز ناهمزمان.
 12. مدلسازی و تشخیص مدار سیم پیچ فاز W موتور سه فاز ناهمزمان.

 

پیمایش به بالا