مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «بررسی انتقال حرارت به واسطه‌ی تابش»

شناسه محصول: ELB-171.038.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه انتقال حرارت ازطریق تابش.
  2. تعیین آزمایشی تابش پذیری و انتشار برای اجسام مختلف.
  3. مطالعه تجربی وابستگی تابش سطوح به دمای جسم تابشی.
پیمایش به بالا