مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی «مهندسی برق و مبانی الکترونیک» به طول 1400

شناسه محصول: ELB-241.022.07

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدارهای الکتریکی DC:

 1. پارامترهای مدار الکتریکی با ولتاژ و جریان ثابت
 2. قانون اهم.
 3. مطالعه مدارهای دارای انواع مقاومت.
  1. مقاومت‌های خطی
  2. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی منفی NTC.
  3. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی مثبت PTC.
  4. وریستورها.
  5. مقاومت‌های نوری.
  6. اتصال سری مقاومت‌ها.
  7. اتصال موازی مقاومت‌ها.
  8. اتصال سری-موازی مقاومت‌ها.
  9. تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی.
 4. منبع ولتاژ معادل (نیروی محرکه الکتریکی).
 5. اتصال سری منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
 6. اتصال موازی منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
 7. توان الکتریکی و کار.
 8. ضریب راندمان مدار الکتریکی.
 9. هماهنگی منبع و بار از نظر ولتاژ، جریان و توان.
 10. فرآیندهای شارژ و دشارژ خازن
 11. پروسه‌های مربوط به روشن شدن تحت ولتاژ و اتصال کوتاه سلف

مدارهای الکتریکی AC تک فاز

 1. پارامترهای ولتاژ و جریان سینوسی.
 2. توان فعال مدار جریان سینوسی.
 3. مدارهای سینوسی دارای خازن.
  1. ولتاژ و جریان خازن.
  2. راکتانس خازن.
  3. اتصال سری خازن‌ها.
  4. اتصال موازی خازن‌ها.
  5. توان راکتیو خازن.

مدارهای جریان سینوسی دارای سلف.

  1. ولتاژ و جریان سلف.
  2. راکتانس سلف.
  3. اتصال سری سلف‌ها.
  4. اتصال موازی سلف‌ها.
  5. توان راکتیو سلف.

مدارهای جریان سینوسی دارای مقاومت، خازن و سلف.

  1. اتصال سری مقاومت و خازن.
  2. اتصال موازی مقاومت و خازن.
  3. اتصال سری مقاومت و سلف.
  4. اتصال موازی مقاومت و سلف.
  5. اتصال سری خازن و سلف. مفهوم رزونانس ولتاژها.
  6. اتصال موازی یک خازن و یک سلف. مفهوم رزونانس جریان‌ها.
  7. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس سری.
  8. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس موازی.
  9. توان در مدار جریان سینوسی.

ترانسفورماتورها.

 1. ضریب تبدیل.
 2. تبدیل مقاومت با کمک ترانسفورماتور.
 3. تعیین پارامترهای مدار معادل و ساخت نمودار برداری ترانسفورماتور.

بررسی پدیده رزونانس در مدارهای الکتریکی.
مطالعه مدار مغناطیسی

مدارهای الکتریکی جریان سینوسی سه فاز.

 1. مدارهای سه فاز با جریان سینوسی.
 2. ولتاژ و جریان در مدار سه فاز.
 3. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «ستاره».
 4. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «مثلث».
 5. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «ستاره» متصل است.
 6. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «مثلث» متصل است.

محاسبه و مطالعه‌ی تجربی مدار با ولتاژ اعمالی غیرسینوسی.

فرآیندهای گذرا در مدارهای الکتریکی.

 1. فرآیندهای گذرا در یک مدار با خازن و مقاومت.
 2. فرآیندهای گذرا در یک مدار با یک سلف.
 3. فرآیندهای گذرا در مدار نوسانی.

ابزار و تجهیزات الکترونیکی

 1. دیودهای یکسوکننده.
  1. ویژگی‌های دیود.
  2. رکتیفایر نیم‌موجی تک فاز کنترل‌نشده.
  3. رکتیفایر پلی تک فاز کنترل نشده.

دیودهای زنر.

  1. ویژگی های دیود زنر.
  2. مطالعه تثبیت کننده ولتاژ پارامتریک.
  3. صاف کردن موج‌های ولتاژ اصلاح شده.

دیودهایی با خواص ویژه.

  1. ویژگی‌های LED.
  2. ویژگی‌های واریکاپ.

ترانزیستورهای دوقطبی.

  1. تست لایه‌ها و بررسی عملکرد یکسو کننده ترانزیستورهای دوقطبی.
  2. بررسی توزیع جریان در ترانزیستور و اثر کنترلی جریان پایه ترانزیستور.
  3. ویژگی های ترانزیستور.
  4. تنظیم نقطه کار ترانزیستور و بررسی تاثیر مقاومت در مدار کلکتور بر روی بهره ولتاژ مرحله تقویت کننده با امیتر مشترک.
  5. تقویت کننده‌های ترانزیستورهای دوقطبی.
  6. تنظیم کننده خطی ولتاژ.
  7. تنظیم کننده خطی جریان.

ترانزیستورهای تک قطبی (میدانی).

  1. آزمایش لایه‌ها و مطالعه عملکرد یکسو کننده ترانزیستورهای تک قطبی.
  2. مشخصه روشن شدن دروازه ترانزیستور اثر میدان.
  3. اثر کنترل‌کننده‌ی دروازه‌ی ترانزیستور اثر مبدان نوع n
  4. مشخصات خروجی ترانزیستور اثر میدانی.
  5. تقویت‌کننده های ترانزیستوری اثر میدانی.

تریستورها.

  1. ویژگی‌های تریستور دیود (ترایاک).
  2. ویژگی‌های تریستور تریود.
  3. تریستور کنترل فاز.

 

مبانی فناوری دیجیتال

 1. حقیق عناصر منطقی پایه: AND، OR، NOT، AND-NOT، OR-NOT، OR انحصاری و اشمیت تریگر
 2. اجرای توابع منطقی در مبانی مختلف
 3. تحقیقات JK-Trigger
 4. مطالعه D – فلیپ فلاپ و تقسیم کننده فرکانس
 5. مطالعه ثبت جهانی
 6. مطالعه‌ی شمارنده‌ی باینری
 7. بررسی رمزگشای نشانگر دیجیتال seven-segment

تقویت کننده های عملیاتی.

 1. تقویت کننده معکوس.
 2. تقویت کننده غیر معکوس.
 3. تقویت کننده جمع‌بندی.
 4. تقویت کننده دیفرانسیل.
 5. مطالعه تقویت کننده عملیاتی در دینامیک.

مطالعه‌ی اتوژنراتورها

پیمایش به بالا