کارگاه آزمایشگاهی مجازی «فیزیک هسته‌ای. انواع دگرگونی‌های هسته‌ای» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

کارگاه آزمایشگاهی مجازی «فیزیک هسته‌ای. انواع دگرگونی‌های هسته‌ای»

شناسه محصول: ELB-VR-YaDVYaP

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

کارگاه آزمایشگاهی مجازی «فیزیک هسته‌ای. انواع دگرگونی‌های هسته‌ای»کارگاه آزمایشگاهی مجازی «فیزیک هسته‌ای. انواع دگرگونی‌های هسته‌ای»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا