مجموعه‌ی آزمایشگاهی و آموزشی «بررسی مدولاسیون کد پالس»

شناسه محصول: ELB-180.034.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه اصول رمزگذاری و رمزگشایی سیگنال های مدولاسیون کد پالس (PCM).
  2. مطالعه عملکرد کدک مدولاسیون کد پالس (PCM).
  3. بررسی ویژگی های رمزگذار و رمزگشا.
  4. مطالعه پاسخ فرکانسی انتها به انتها فیلترهای فرستنده و گیرنده.
پیمایش به بالا