استند آموزشی «ظروف تحت فشار»

شناسه محصول: ELB-SRpD

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه ابزار اندازه گیری فشار: تعیین فشار و دمای سیال کاری درون محفظه با ابزارهایی با دقت‌های مختلف.
  2. مطالعه ابزارهای اندازه گیری دما.
  3. تعیین تجربی جریان کمپرسور با تغییر فشار در گیرنده هنگام پرکردن.
  4. مطالعه طراحی شیر اطمینان فنری. تنظیم سوپاپ اطمینان از نوع فنری.
  5. مطالعه طراحی شیر اطمینان اهرمی. تنظیم سوپاپ اطمینان از نوع اهرمی.
  6. خنک کننده هوا، تشکیل میعانات در مخازن و تخلیه میعانات
  7. وابستگی تغییر فشار (P) سیال کاری درون محفظه به تأثیر منبع تابش حرارتی.

 

پیمایش به بالا