آزمایشگاه آموزشی «مکانیک فنی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

آزمایشگاه آموزشی «مکانیک فنی»

شناسه محصول: Laboratoriya-33

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مطالعه سیستم مسطح دلخواه نیروها؛
 2. مطالعه یک سیستم مسطح از نیروهای همگرا.
 3. تعیین ضرایب اصطکاک حرکت و استراحت.
 4. تعیین تنش های اصلی در یک نمونه استوانه ای در حین پیچش.
 5. تعیین تنش های اصلی در یک نمونه استوانه ای تحت عمل ترکیبی خمش و پیچش.
 6. تعیین بار تخریب یک نمونه از مواد پلاستیکی در کشش.
 7. تعیین بار شکست یک نمونه از یک ماده شکننده در کشش.
 8. ساختن نمودار تغییر شکل کششی یک ماده پلاستیکی؛
 9. تعیین استحکام یک ماده شکننده در طول آزمایشات خمشی.
 10. تست مواد پلاستیکی برای خمش با شعاع معین.
 11. تعادل ایستا بدنه های انقلاب.
 12. مطالعه مکانیسم میل لنگ؛
 13. مطالعه گیربکس قفسه دنده;
 14. مطالعه مکانیسم متوازی الاضلاع;
 15. نمایش عملکرد و دستگاه چرخ دنده کرم;
 16. نمایش عملکرد و دستگاه گیربکس استوانه ای.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
آزمایشگاه آموزشی «مکانیک فنی»آزمایشگاه آموزشی «مکانیک فنی»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا