مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «اتوماسیون سیستم‌های تامین گرمایش-گاز و تهویه»

شناسه محصول: ELB-001.036.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

1. مشخصات فن تهویه
2. ویژگی های دمپر خودکار
3. ویژگی های گرم‌کن
4. کالیبراسیون دیافراگم اندازه گیری.
5. تنظیم فشار توسط کنترل فن
6. کنترل جریان توسط کنترل فن
7. کنترل دما توسط کنترل فن
8. تنظیم فشار توسط کنترل درپوش
9. کنترل جریان توسط کنترل درپوش

10. کنترل دما توسط کنترل درپوش
11. کنترل دما با کنترل گرم‌کن

پیمایش به بالا