مدل قطعات با برش مقطعی «پمپ گریز از مرکز سکشنال (CNS)» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مدل قطعات با برش مقطعی «پمپ گریز از مرکز سکشنال (CNS)»

شناسه محصول: ELB-090.009.01

$3268

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدل قطعات با برش مقطعی «پمپ گریز از مرکز سکشنال (CNS)»مدل قطعات با برش مقطعی «پمپ گریز از مرکز سکشنال (CNS)»
$3268

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا