استند آزمایشگاهی آموزشی «تعیین تنش‌های اصلی در پیچش و عملکرد ترکیبی پیچش و خمش» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آزمایشگاهی آموزشی «تعیین تنش‌های اصلی در پیچش و عملکرد ترکیبی پیچش و خمش»

شناسه محصول: ELB-161.007.01

$2484

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آزمایشگاهی آموزشی «تعیین تنش‌های اصلی در پیچش و عملکرد ترکیبی پیچش و خمش»استند آزمایشگاهی آموزشی «تعیین تنش‌های اصلی در پیچش و عملکرد ترکیبی پیچش و خمش»
$2484

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا