مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «برهمکنش ذرات گاما با ماده. جرقه سنج ذرات گاما» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «برهمکنش ذرات گاما با ماده. جرقه سنج ذرات گاما»

شناسه محصول: ELB-190.014.01

$2013

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «برهمکنش ذرات گاما با ماده. جرقه سنج ذرات گاما»مجموعه آزمایشگاهی آموزشی «برهمکنش ذرات گاما با ماده. جرقه سنج ذرات گاما»
$2013

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا