تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه‌ی قانون اهم برای جریان متغییر»

شناسه محصول: ELB-IZOdPT

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه خواص سلف و خازن در جریان متناوب.
  2. بررسی خواص مدار سری با مقاومت فعال و راکتیو در فرکانس ثابت برای نسبت‌های مختلف مقاومت‌های راکتیو
  3. بررسی صحت قانون اهم برای مدار جریان متناوب.
پیمایش به بالا