مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «اندازه‌گیری فشار، جریان و دما در سیستم‌های آب‌رسانی»

شناسه محصول: ELB-001.014.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

1. ابزار اندازه گیری دما.
2. خصوصیات استاتیکی و دینامیکی مبدل حرارتی.
3. ابزار اندازه گیری فشار. مانومتر تغییر شکل پیکان.
4. ابزار اندازه گیری فشار. سنسور فشار نوع غشاء تغییر شکل.
5. بررسی روش حجمی اندازه گیری دبی آب.
6. مطالعه روش اندازه گیری مصرف آب با توجه به قرائت های کنتور آب.
7. مطالعه روشی برای اندازه‌گیری مصرف آب براساس مقدار افت فشار روی دیافراگم اندازه‌گیری.
8. تعیین مشخصات پمپ.

پیمایش به بالا