کیت مینی ماژول SuBaS برای انجام آزمایش‌های «طراحی مدار»

شناسه محصول: SUBAS-K-S

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. تقویت کننده معکوس کننده.
 2. تقویت کننده غیر معکوس.
 3. تقویت کننده جمع.
 4. تقویت کننده دیفرانسیل.
 5. فیلترهای فعال.
 6. تحقیق در مورد اتوژنراتورها.
 7. مطالعه مرحله تقویت کننده در ترانزیستور اثر میدانی.
 8. مطالعه مرحله تقویت در ترانزیستور دوقطبی.
 9. مطالعه‌ی تقویت کننده قدرت فشاری بر روی ترانزیستورهای دوقطبی.
 10. مطالعه‌ی Comparator های یکپارچه‌ی آنالوگ و مدارهای آنها.
 11. مطالعه‌ی Comparator.
پیمایش به بالا