مجموعه آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی «تکنولوژی تبدیل»

شناسه محصول: ELB-241.070.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

1. مطالعه مدارهای یکسو کننده های کنترل شده سه فاز.
2. مطالعه حالت های عملکرد یکسو کننده های کنترل شده سه فاز.
3. مطالعه مبدل معکوس دو مجموعه‌ای.
4. مطالعه مبدل‌های پالس و تثبیت کننده‌های ولتاژ DC.
5. مطالعه اینورتر ولتاژ مستقل سه فاز.
6. مطالعه مبدل فرکانس دو لینک.
7. مطالعه اثر پیزو مستقیم و معکوس.
8. شکست الکتریکی در دی الکتریک‌ها.
9. مواد مغناطیسی.
9.1. حذف منحنی مغناطیسی اصلی فرومغناطیس.
9.2. بررسی خواص فرومغناطیس با استفاده از حلقه هیسترزیس.
9.3. تعیین نقطه Curie.
9.4. مطالعه مواد مغناطیسی سخت.

پیمایش به بالا