مجموعه‌ی تجهیزات استاندارد آموزشی و آزمایشگاهی «مطالعه قانون آمپر و جریان های فوکو»

شناسه محصول: ELB-190.082.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. تعیین آزمایشی نیروی آمپر.
  2. تعیین وابستگی نیروی آمپر به طول موثر رسانا.
  3. تعیین وابستگی نیروی آمپر به بزرگی القای مغناطیسی.
  4. بررسی تاثیر جریان های فوکو بر نوسانات محیط های رسانا در میدان مغناطیسی.
پیمایش به بالا