استند آموزشی آزمایشگاهی «تعیین مدول پیچش در حین چرخش» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

استند آموزشی آزمایشگاهی «تعیین مدول پیچش در حین چرخش»

شناسه محصول: ELB-161.006.02

$1163

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آموزشی آزمایشگاهی «تعیین مدول پیچش در حین چرخش»استند آموزشی آزمایشگاهی «تعیین مدول پیچش در حین چرخش»
$1163

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا