استند آموزشی مربوط به سیستم‌های گرمایشی اماکن

شناسه محصول: ELB-160.050.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. دستگاه و اصل عملکرد سیستم گرمایش مستقل.
  2. آماده سازی برای کار، پر کردن سیستم گرمایش با مایع منتقل کننده حرارت، راه اندازی مدار هیدرولیک و سیستم اندازه گیری.
  3. تعیین آزمایشی توان نامی دستگاه گرمایشی و ویژگی‌ مختص به آن.
  4. انجام آزمایش به روش کیفی برای تنظیم قدرت یک دستگاه گرمایشی.
  5. انجام آزمایش به روش کمی برای تنظیم قدرت یک دستگاه گرمایشی.
  6. وسایل گرمایشی در یک مدار اتصال موازی.
  7. وسایل گرمایشی در یک مدار اتصال سری.
  8. تعیین ضرایب نشتی در سیستم گرمایشی تک لوله ای مجهز به جامپرها.
  9. فرآیندهای حرارتی در دستگاه‌های مبدل حرارت.
  10. بررسی اصول کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی.
پیمایش به بالا