مجموعه‌ی مدولار آموزشی «مکانیک»

شناسه محصول: ELB-190.036.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. تعیین سرعت گلوله با استفاده از آونگ بالستیک؛
  2. تعیین لحظه‌ی اینرسی آونگ اوبربک؛
  3. تعیین لحظه اینرسی بدنه چرخشی و تخمین گشتاور نیروهای اصطکاک؛
  4. تعیین لحظه اینرسی با روش نوسان؛
  5. آونگ ریاضی؛
  6. آونگ فیزیکی.
پیمایش به بالا