تجهیزات آزمایشگاهی «اتوماسیون فرآیندهای تکنولوژیکی»

شناسه محصول: ELB-001.040.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. آشنایی عملی با ویژگی های اصلی کنترل کننده های صنعتی برای اتوماسیون فرآیندهای تکنولوژیکی.
 2. مطالعه عملکرد کنترل کننده PID.
 3. مدیریت و نگهداری پارامترهای محیطی با استفاده از کنترلر PID.
 4. کنترل و تنظیم پارامترهای اصلی تکنولوژیکی میکرواقلیم:
  • دمای محیط؛
  • سرعت جریان هوا؛
  • روشنایی؛
  • رطوبت هوا و خاک؛
  • میزان اکسیژن و دی اکسید کربن.
 5. مطالعه عملکرد سیستم کنترل رله‌ای.
 6. بررسی عملی فرآیندهای اصلی تنظیم پارامترهای اقلیمی بر اساس مدل گلخانه‌ای.
 7. تحقیق در مورد عملیات و روش‌های بهینه‌سازی سیستم کنترل.
پیمایش به بالا