مجموعه‌ی آموزشی «آزمایش‌های مقدماتی در آیرودینامیک»

شناسه محصول: ELB-003.002.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. فشار استاتیک در یک مقطع باریک. اندازه‌گیری فشار با مانومتر دقیق؛
  2. تعیین میزان جریان با لوله ونتوری؛
  3. اندازه گیری سرعت باد با استفاده از گیرنده فشار هوا؛
  4. اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از ابزار اندازه گیری؛
  5. اندازه گیری وابستگی مقاومت هوا به سرعت باد؛
  6. ضریب پسار cW: رابطه بین مقاومت هوا و شکل جسم؛
  7. منحنی فشار ایرفویل بر بال؛
  8. بررسی اصل برنولی؛
  9. بررسی الگوی جریان در اطراف جسم؛
  10. اندازه گیری نیروهای وارد بر جسم در حال پرواز.
پیمایش به بالا