استند آزمایشگاهی آموزشی «بررسی فرآیند جذب»

شناسه محصول: ELB-160.038.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مطالعه فرآیند جذب
  • دریافت اطلاعات کلی در مورد جذب، محاسبه شاخص های اصلی فرآیند جذب گازها توسط مایع.
 2. محاسبه مقدار اکسیژن هوا در هنگام تغییر فشار. ابزار اندازه گیری میزان اکسیژن.
  • آموزش تعیین میزان اکسیژن موجود در هوا در هنگام تغییر فشار.
  • آموزش نحوه‌ی استفاده از ابزارها برای اندازه گیری میزان اکسیژن آب و هوا.
 3. بررسی فرآیند جذب اکسیژن توسط آب
  • مطالعه فرآیند جذب اکسیژن توسط آب در یک جاذب حبابدار.
 4. بررسی فرآیند جذب اکسیژن توسط آب هنگام تغییر دما.
  • برای مطالعه فرآیند جذب اکسیژن توسط آب در یک جاذب حبابدار هنگام تغییر دما.
پیمایش به بالا