تجهیزات آزمایشگاهی «میدان مغناطیسی کره‌ی زمین »

شناسه محصول: ELB-190.051.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. تعیین اجزای افقی و عمودی میدان مغناطیسی زمین.
    هدف کار: بررسی پارامترها و خواص مقادیر میدان مغناطیسی زمین.
پیمایش به بالا