مجموعه آزمایشگاهی فرستنده و گیرنده قابل برنامه‌ریزی جهانی برای مطالعه‌ی اصول تشکیل، انتقال، دریافت و پردازش سیگنال‌ها» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه آزمایشگاهی فرستنده و گیرنده قابل برنامه‌ریزی جهانی برای مطالعه‌ی اصول تشکیل، انتقال، دریافت و پردازش سیگنال‌ها»

شناسه محصول: ELB-150.033.01

$27294

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه آزمایشگاهی فرستنده و گیرنده قابل برنامه‌ریزی جهانی برای مطالعه‌ی اصول تشکیل، انتقال، دریافت و پردازش سیگنال‌ها»مجموعه آزمایشگاهی فرستنده و گیرنده قابل برنامه‌ریزی جهانی برای مطالعه‌ی اصول تشکیل، انتقال، دریافت و پردازش سیگنال‌ها»
$27294

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا