مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مدارها و سیگنال‌های رادیویی» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مدارها و سیگنال‌های رادیویی»

شناسه محصول: ELB-150.019.04

$6392

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. مطالعه ترکیب طیفی سیگنال های هارمونیک و ضربه ای.
 2. مطالعه فرآیندهای گسسته سازی و بازیابی سیگنال های پیوسته.
 3. مطالعه تعدیل کننده دامنه.
 4. مطالعه تعدیل کننده فرکانس.
 5. مطالعه ایمنی نویز سیستم های ارتباطی با مدولاسیون دامنه و فرکانس.
 6. مطالعه تبدیل شکل و طیف سیگنال ها توسط مدارهای غیر خطی.
 7. مطالعه عملکرد یک میکسر بر روی یک ترانزیستور اثر میدان دو دروازه و یک آشکارساز دامنه.
 8. بررسی زنجیره های انتخاباتی خطی.
 9. مطالعه مدارهای غیر خطی.
 10. مطالعه LPF با ترتیب‌های مختلف.
 11. بررسی LPF در انواع مختلف.
 12. مطالعه اصول گسسته سازی (قضیه کوتلنیکوف)؛
 13. بررسی وابستگی اعوجاج غیرخطی سیگنال بازیابی شده بسته به ظرفیت ADC.
 14. بررسی تاثیر اعوجاج سیگنال خروجی بسته به نوع خطاهای تبدیل استاندارد.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مدارها و سیگنال‌های رادیویی»مجموعه تجهیزات آموزشی استاندارد «مدارها و سیگنال‌های رادیویی»
$6392

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا